HTML5 Kodlarının Yazımı,Element Kavramı ve Sayfa Sözdizimi

HTML5 Kodlarının Yazımı,Element Kavramı ve Sayfa Sözdizimi

Birazdan bölüm içinde ve sonraki bölümlerde ,HTML5 dilinin hemen hemen bütün özelliklerini ve etiketlerini inceleyeceğiz.

  • Elementler

HTML5 dilindeki amaç ;belli başlı etiketler arasında göstermek istediğimiz verileri yazmaktır.Etiket dediğimiz şey ise şudur:<etiket></etiket> gibi…

Etiketler bir başlangıç ve bitiş olarak tanımlanır.Her etiket,mutlaka kaptılmalıdır.Aşağıda doğru bir şekilde iç içe yazılmış basit bir HTML5 etiketi görülmektedir.Etiketlerden <p> olanı,bunun bir paragraf olduğunu ,<b> ise yazının kalın olacağını belirtir.

<p><b>Bu kalın harfli bir cümledir </b></p>

Gördüğünüz gibi iki adet etiketimiz var ve ikisi de kapatılmıştır.

Aşağıda da aynı etiketin hatalı yazım şekilleri görülmektedir.

<p><b>Bu kalın harfli bir cümledir</p>

<p><b>Bu kalın harfli bir cümledir</b></p>

<p><b>Bu kalın harfli bir cümledir</b></p>

<p><b>Bu kalın harfli bir cümledir</b>

 

  • HTML5 Sözdizimi

Aşağıda ise bir HTML5 sayfasının temel yapısı (sözdizimi,syntax) görülmektedir.

HTML5 kodlarını yazarken herhangibir metin tabanlı editör,web sayfası ,tasarlama programı                      veya birinci bölümde göstermiş olduğumuz online editörlerden birini kullanabilirsiniz.Bir de                      kodları yazarken hepsinin doğrudan sol yaslı olmadığını,bazılarının içe doğru girintili olduğunu                  görebilirsiniz.Bu girintiler kodlama aşamasında okunabilirliği rahatlatmak için uygulanan bir                      metottur.Yani kodlarınızı yazarken acaba ne kadar girinti vermem gerekiyor,kodlarda sıkıntı                      olur mu diye dert etmeyin.

 

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title></title>

</head>

<body>

</body>

</html>

Şimdi bu sayfa yapısında yer alan etiketleri inceleyelim…

 

Web tarayıcısı,metin tabanlı hazırlanmış bir sayfanın ne olduğunu anlamak için dosya formatına bakar.HTML5 sayfaları genelde .html ve .php olur.Biz ilk olarak html formatı ile çalışacağız.Tarayıcı,html dosyasını açtığında ,bu sefer de bu sayfanın hangi sürümde hazırlandığını kontrol eder.Bu kontrol ilk satırda yer alır.

 

<!DOCTYPE html>

Bu tanımlama ,sayfanın bir HTML5 sayfası olduğunu tarayıcıya söyler.Bütün HTML5 içerikleri <html></html>etiketlerinin içine yazılır.Yani sayfanın girişi ve bitişi bu etiketlerle sağlanır.

Sonrasında sayfa iki kısıma ayrılır(semantik web konusunu işlerken daha fazla parçaya ayrıldığını göreceksiniz).Birinci parça sayfanın başlığını ve bir takım sayfa eklentilerini kapsayacak olan <head></head> etiket bloğudur.Bu kısımda sayfa başlığı ve <title></title> etiketi ile belirtilir. Sayfanın karakter kodlaması ,yani hangi konuşma diliyle hazırlandığı veya buna benzer bir takım kimlik belirleyiciler <meta> etiketi ile yazılır.Eğer sayfada dışarıdan CSS ve JAVASCRİPT kodları eklenmişse,onların bağlantıları burada  <link>etiketi ile belirtilir.Sayfa içeriği de yani tarayıcı da görünecek olan veriler de (resim,video,yazı vs.) <body></body> etiketleri içinde yer alır.

 

 

 

 

 

 

 

Share this post

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir