URL Bağlantısı CMS Panelinde Girilmiş Olan Sosyal Medya İkonlarının Gösterilmesi

URL Bağlantısı CMS Panelinde Girilmiş Olan Sosyal Medya İkonlarının Gösterilmesi

URL Bağlantısı CMS Panelinde Girilmiş Olan Sosyal Medya İkonlarının Gösterilmesi

İlk olarak<body> etiketinde şöyle bir düzeltme yapalım.

<body ng-controller=IcerikDoldur” ng-init=”sosyal = { facebookURL: ‘<?php echo

$facebook [0];?>’,twitterURL:'<?php echo $twitter[o];?>’,instagramURL:'<?php

echo $instagram[0];?>’ }” >

Bu şekilde PHP’deki değişken değerleri alınıp ng-init direktifi ile sosyal isminde bir Object nesnesinde facebookURL,twitterURL ve instagramURL değişkenleri ile $scope’a aktarıldı.Yani sayfanın herhangi bir yerinde {{ sosyal.facebookURL }}tanımı ile CMS panelinde facebook için tanımladığı URL adresi değerine erişebilirim.

Değerlerimizi aldığımıza göre ng-if direktifi ile değerlerin boş olup olmadığına bakacağız.Eğer değer dolu ise URL var demektir ve ikon gösterilmeli.Bu nedenle <a></a> etiketlerini de şu şekilde düzenlememiz gerekecek.

<a ng-if=”sosyal.facebookURL !=” ” href=”<?php echo $facebook[0];?>”

target=”_blank” >

<img src=”ikonlar/facebook.png” /></a>&nbsp;

<a ng-if= “sosyal.twitterURL !=” ” href=”<?php echo $twitter[0];?>”

target=”_blank”>

<img src”ikonlar/twitter.png”target=”_blank” /></a>&nbsp;

<a ng-if=”sosyal.instagramURL!=” ” href=”<?php echo $instagram[0];?>”

target=”_blank”><img src=”ikonlar/instagram.png”target=”_blank” /></a>

 

Az önce ürettiğimiz değişkenleri ng-if direktifinde parametre olarak kullanıyoruz.Eşit değil karşılaştırma operatörü ( !=) ile de ‘ ‘ tek tırnaklarla boş değer karşılaştırması yapıyoruz.Değer boşsa false değeri geliyor ve ikon gösterilmiyor.Değer varsa true gelir ve ikon gösterilir.

Share this post

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir